Candida albicans

Candida albicans to grzyb z rodziny drożdżaków (Saccharomycetes), który wywołuje zakażenia oportunistyczne u osób z obniżoną odpornością. Jest on bezpośrednią przyczyną powodującą infekcje takie jak wyprzenie drożdżakowe oraz różne rodzaje grzybic, w tym grzybicę: paznokci i wałów paznokciowych, błon śluzowych, pochwy oraz pokarmową.

Candida Albicans

Grzyby Candida albicans
źródło: http://foremanandjonesherbaldispensary.co.uk

Zakażenie grzybem odbywa się drogą endogenną. Grzyb bytujący w organizmie przerywa osłabioną barierę ochronną organizmu przez co wywołuje infekcję. Samemu zarażeniu sprzyjają natomiast takie czynniki jak: długa antybiotykoterapia, osłabienie odporności organizmu, sztuczne zastawki, cewniki oraz zabiegi inwazyjne.

Leczenie grzyba Candida albicans polega na podaniu odpowiednich leków przeciwgrzybicznych.

Zalicza się do nich:

  • imidazole (Flukonazol, Itrakonazol, Worykonazol, Posakonazol),
  • polieny,
  • amfoterycynę B i jej pochodne (Ambisome, Amphocil i Abelcet),
  • nystatynę.